zakazana.

82 teksty – auto­rem jest za­kaza­na..

po­myśl jak by ludzie żyli jak by so­bie nie wy­bacza­li . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2012, 13:09

Szan­sa. Ja zmar­nuję jak nie wy­korzys­tam, Ty zmar­nu­jesz jak nie docenisz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 sierpnia 2011, 17:07

Cza­sem ro­bimy coś, nie wiedząc dlaczego. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 grudnia 2010, 12:52

Stra­cić zaufa­nie bar­dzo łat­wo, ale zys­kać cho­ler­nie trud­no . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 grudnia 2010, 12:49

Przy­jaciele nie szan­tażują słowa­mi " ja Ci po­mogłem " . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 grudnia 2010, 15:41

Dałeś mi to , cze­go nikt in­ny nie mógł mi dać . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 czerwca 2010, 11:25

Choć w miłość nie wierzę, nie lu­bię być sama. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 22 lutego 2010, 16:49

Nie szu­kaj w życiu przy­padków, bo ich nie ma. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 16 lutego 2010, 12:08

Kocha­my tych, którzy na to nie zasługują. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 11 lutego 2010, 21:17

Chy­ba chciałam być twar­dsza, niż miałam na to możliwość. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 lutego 2010, 17:19
zakazana.

Mam silny charakter i łatwo się nie poddaje . Jestem cholernie wrażliwa szybko można mnie zranić i zniechęcić . Romantyczka . Dla przyjacioł i bliskich jestem w stanie zrobić prawie wszystko . Lubię być otoczona przez ludzi . Mam swoje zdanie i zasady . Rzadko mnie interesuję co inni o mnie mówią . Lubię wiedzieć na czym stoję . Trudno jest mi zaufać nowym ludziom . Potrafię być wredna i złośliwa . Szanuję tych , którzy szanują mnie i siebie samych . Mam słomiany zapał do niektórych rzeczy . Kocham fotografię . Potrafię słuchać . Lubię rozmawiać .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zakazana.

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność